Vilka är vi

Om Malmö Pride

  • Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande Pridefestivalen ”Malmö Pride”. Festivalen startades i Malmö år 1995 och arrangerades under namnet ”Regnbågsfestivalen”. År 2016 ändrades namnet på festivalen till "Malmö Pride" och föreningen Malmö Pride skapades. Föreningen Malmö Pride har organisationsnummer 802498-8902. Bankgiro 5075-0561

Medlem

Bli medlem i föreningen Malmö Pride

  • För privatpersoner http://goo.gl/forms/C13DQFRplF
    För organisationer http://goo.gl/forms/48LPjgJznh

Vår vision

Om Malmö Pride

  • Malmö Pride är festivalen som sätter färg på sommaren i Malmö ända sedan 1995. Malmö Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden. Festivalen är en folkfest där HBTQIA rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan.

Vårt syfte

Om Malmö Pride

  • Malmö Prides syfte är till lika delar kunskapsspridning, underhållning, opinionsbildning samt skapandet av en social mötesplats. Festivalens målgrupp är Malmö Stads invånare med kranskommuner samt övriga Skåne och delar av Öresundsregionen. Vi välkomnar internationella såväl som nationella besökare. HBTQIA-frågor är en del av mänskliga rättigheter som rör alla människor. Festivalens innehåll ska därför hålla ett brett spektra så att det finns något intressant/roligt/tankeväckande för alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, identitet, etnicitet eller ålder. Vi står för folkbildning och uppmärksammande av viktiga frågor för många människor i hela världen. Stor vikt skall läggas på HBTQIA-personers situation i samhället. Festivalen ska belysa vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering. Festivalen ska arbeta för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott. Vi vill även arbeta med upplysningsfrämjande verksamhet, samarbeten med näringsliv, kommun, landsting, stat, samt andra icke statliga organisationer.

Värdegrund

Om Malmö Pride

  • Malmö Pride står för mångfald och tar avstånd från diskriminering och förtryck utifrån etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Malmö Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Malmö Pride vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. På så vis får Malmö Pride effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

  • Genom våra arrangemang och samarbetspartners ska vi arbeta för att nå ut i samhällets olika områden för att sprida information om HBTQIA -frågor. Malmö Pride tar plats och står upp för allas lika värde och rättigheter. Malmö Pride skapar gemenskap samt motverkar marginalisering. Malmö Pride ska vara obundet såväl partipolitiskt som religiöst. Alla är lika välkomna att delta oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant. En förutsättning för att vara samarbetspartner/sponsor till Malmö Pride är att stå bakom Malmö Prides värdegrund och målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för HBTQIA-personer.

Våra Mål

Om Malmö Pride

  • Malmö Pride är en årligt återkommande, kreativ, växande och kvalitativ folkfest vars syfte är att vara en naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Pride är ett inkluderande samhällsutvecklande och tillgängligt evenemang för alla besökare. Festivalen ska belysa HBTQIA rättigheter (mänskliga rättigheter) med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning. Festivalen ska i största möjliga utsträckning för besökaren, lokala såsom inresta, erbjuda kostnadsfria arrangemang.

Flöde

Om Malmö Pride

Malmö Pride

6 dagar sedan

Psst…. Har du anmält dig för att bli volontär i sommar än? Det blir kul! Vi söker även gruppledare för volontärgrupperna i Park och..

18 likes, 3 kommentarer

Timeline Photos

2 veckor sedan

Hej hej alla underbara människor! Vi letar efter drivna personer som kan agera gruppledare för våra volontärgrupper i samband med paraden..

27 likes, 0 kommentarer

Malmö Pride Volontärinskrivning

3 veckor sedan

Vi söker dig som vill vara med och göra årets festival! Nu öppnar vi portarna till vår volontäransökan. Gå in på länken och fyll i..

19 likes, 2 kommentarer

Samarbetspartners

Om Malmö Pride

Diamantpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Supporters