Vilka är vi

Om Malmö Pride

 • Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande Pridefestivalen ”Malmö Pride”. Festivalen startades i Malmö år 1995 och arrangerades under namnet ”Regnbågsfestivalen”. År 2016 ändrades namnet på festivalen till "Malmö Pride" och föreningen Malmö Pride skapades. Föreningen Malmö Pride har organisationsnummer 802498-8902. Bankgiro 5075-0561

Medlem

Bli medlem i föreningen Malmö Pride

 • Kontakta oss via frågeformuläret längst ner på sidan för medlemskap.

  Medlemskapet kostar 100 kr/år.

Vår vision

Om Malmö Pride

 • Malmö Pride är festivalen som sätter färg på sommaren i Malmö ända sedan 1995. Malmö Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden. Festivalen är en folkfest där HBTQIA rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan.

Vårt syfte

Om Malmö Pride

 • Malmö Prides syfte är till lika delar kunskapsspridning, underhållning, opinionsbildning samt skapandet av en social mötesplats. Festivalens målgrupp är Malmö Stads invånare med kranskommuner samt övriga Skåne och delar av Öresundsregionen. Vi välkomnar internationella såväl som nationella besökare. HBTQIA-frågor är en del av mänskliga rättigheter som rör alla människor. Festivalens innehåll ska därför hålla ett brett spektra så att det finns något intressant/roligt/tankeväckande för alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, identitet, etnicitet eller ålder. Vi står för folkbildning och uppmärksammande av viktiga frågor för många människor i hela världen. Stor vikt skall läggas på HBTQIA-personers situation i samhället. Festivalen ska belysa vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering. Festivalen ska arbeta för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott. Vi vill även arbeta med upplysningsfrämjande verksamhet, samarbeten med näringsliv, kommun, landsting, stat, samt andra icke statliga organisationer.

Värdegrund

Om Malmö Pride

 • Malmö Pride står för mångfald och tar avstånd från diskriminering och förtryck utifrån etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Malmö Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Malmö Pride vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. På så vis får Malmö Pride effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

 • Genom våra arrangemang och samarbetspartners ska vi arbeta för att nå ut i samhällets olika områden för att sprida information om HBTQIA -frågor. Malmö Pride tar plats och står upp för allas lika värde och rättigheter. Malmö Pride skapar gemenskap samt motverkar marginalisering. Malmö Pride ska vara obundet såväl partipolitiskt som religiöst. Alla är lika välkomna att delta oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant. En förutsättning för att vara samarbetspartner/sponsor till Malmö Pride är att stå bakom Malmö Prides värdegrund och målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för HBTQIA-personer.

Våra Mål

Om Malmö Pride

 • Malmö Pride är en årligt återkommande, kreativ, växande och kvalitativ folkfest vars syfte är att vara en naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Pride är ett inkluderande samhällsutvecklande och tillgängligt evenemang för alla besökare. Festivalen ska belysa HBTQIA rättigheter (mänskliga rättigheter) med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning. Festivalen ska i största möjliga utsträckning för besökaren, lokala såsom inresta, erbjuda kostnadsfria arrangemang.

Program

Malmö Pride

De stora delarna i festivalen är:

 • Pride Park @ Folkets Park 5-8 augusti
 • Parad @ Stortorget 6 augusti kl.15 med avgång kl.16 Anmäl ditt ekipage genom att maila sara.carlsson@malmopride.com
 • Parad Efterfest @ Moriskan 6 augusti kl.23.  Dans och uppträdanden på tre dangolv. Facebookevent och förköpsbiljetter här!
 • Pride House @ Scandic Triangeln fyllt med aktiviteter den 8-11 augusti

Alla dessa aktiviteter sker lokalt i Malmö. Genom att anordna ovan nämnda aktiviteter uppmärksammar vi malmöborna med omnejd om HBTQIA personers situation i samhället. Den stora paraden med en öppen och kostnadsfri fest i Folkets Park och på Scandic Triangeln förvandlar Malmö till en folkfest under Prideveckan. Allt detta samtidigt som mänskliga rättigheter och mångfald uppmärksammas.

Kan du inte se programmet på din webläsare? Ladda ner det här

Parden

Malmö Pride

Malmös hittills största och färggladaste Prideparad! Om du vill ha ett ekipage på paraden kan du anmäla dig genom att maila sara.carlsson@malmopride.com senast söndag (31 juli) och för dig som vill gå som privatperson är det bara att dyka upp på Stortorget i Malmö 15:00 med avgång kl.16 lördagen den 6 augusti. Alla är välkomna, enda kravet är att du kan ställa dig bakom vår värdegrund som du finner här på malmopride.com. Anmäl dig även på vårt Facebook-event här så får du löpande info.

Karta för paraden finns i programmet, paraden kommer i alla fall att avslutas i Pride Park (Folkets Park) med en fantastisk parkfest.

Hoppas vi ses!

Officiell efterfest

Malmö Pride

Äntligen får Malmö Pride med parad en efterfest värd namnet! På flotta partypalatset Moriskan bjuder vi lördagen den 6:e augusti in 2000 personer till årets kalas. Tio djs och liveakter på tre dansgolv sprutar ut disco, techno och urban musik för hela Malmö.

 

Facebookevent med komplett program samt förköpsbiljetter hittar du genom att klicka här så in och peppa och säkra din biljett redan nu!

Allsångshäfte

för Allsång i Pride Parken 7 augusti 2016 från 16:30

16:30

Uppsjungning i Pride Parken och ladda upp inför festivalens allsångskväll tillsammans med oss och dina favoriter från Klippans Karaoke Cup. Vi värmer upp handflatorna, klarar strupen och ser till att det spritter ordentligt i benen. Dessutom bjuder vi på flera musikaliska gäster och kanske en och annan tävling!

17:30

En alldeles säregen blandning av stolthet, glädje, folklighet och glamour. Och så allsång, förstås. Gammelmorfar, dansbandsfrälst, muskelknutte, schlagerfreak, läppstiftslesbian, galatransa, lillprinsessa eller helt (o)vanlig HBTQ-Svensson? Kom och sjung med! Jonas Hedqvist leder allsången tillsammans med gäster som Bl.a. Babsan och Anna Book (fler artister kommer sälppas i Facebook-evenemanget efter hand)